آجری که مربوط به دوره هخامنش می باشد

در دوره های قدیم ساخت انواع مکان ها را با آجر های قول پیکر و بزرگی می ساختند از آن زمان آجر هایی یافت شده که بسیار محکم هستند. با مجموعه آراد برندینگ ما همراه باشید.

آجر های انواع مختلفی و برن های گوناگونی دارند یکی از آنها آجر فشاری ملایر می باشد. این آجر ها با زحمت و پشت کار متخصصان این صنعت باکیفیت و عالی ساخته می شوند.

آجر ها بر حسب مصرف قیمت گزاری می شوند برای مثال می شنوید قیمت آجر فشاری هر متر مربع بسته به جنس یک قیمت است.