اخذ نمایندگی آجر منیزیتی

آیا از آجر منیزیتی برای ساخت تونل و مقاوم سازی ساختمانها استفاده میشود؟ از چه راهی میتوان اخذ نمایندگی آجر منیزیتی را بدست آورد؟

آجر از صنایع ساختمانی است که انواع گوناگونی را شامل میگردد، آجر منیزیتی از جمله دیگر نمونه هایی است که در جهت مقاوم سازی ساختمانها به کار برده میشود.

این مدل از آجرها نیز از نوع نسوز تولید شده و مانند یک لایه حفاظتی اصیل در مدلهای مختلف بنا و از جمله کف و دیوار مورد استفاده قرار میگیرد.