بزرگترین تولیدی آجر اکسید کروم

تولیدی و شرکت های بسیاری در زمینه تولید انواع آجر اکسید کروم فعالیت دارند اما بزرگترین آنها کدامند؟

آجر اکسید کروم نمونه ای پرمصرف از انواع آجرهای نسوز است که تولید آن گاهاً بر اساس سفارش مشتریان یا کوره داران و صنایع مربوطه صورت می گیرد.

این نوع آجرها تحمل دمای بالاتر از 1200 تا 1700 درجه سانتی گراد را دارند و در تولید آنها از بهترین مواد اولیه نسوز مانند اکسید کروم استفاده می کنند.

به عنوان بزرگترین تولیدی های آجر نسوز کروم یا دیگر نمونه ها می توان به استان هایی مانند اصفهان و یزد اشاره نمود.