جابجایی آجر واقعی با بدلی باعث شکستن سر بازیگر شد

هنگام صحنه ی فیلم بداری گاهی اتفاقات ناگهانی رخ می دهد که ما نمی توانیم تغییراتی را در آن به وجود بیاوریم از جمله اینکه در لحظه جای یک آجر واقعی با بدلی عوض شد و به سر بازیگر برخورد کرد که باحث جراحت آن شد اما آراد برندینگ به خوبی از این واقعه می تواند برای شما سخن بگوید.

برای ایمن سازی دیوارهای منزل و جلوگیری از حریق بهتر است تا برای این کار از آجر نسوز آذرخش استفاده کنیم زیرا کیفیت نهایی این محصول به خوبی مورد آزمایش قرار گرفته است و با توجه به پیشنهاد طراحان و پیمانکاران ساختمانی می توانید آن را تهیه کنید.

اگر شما هم علاقه ای به ساختن خانه ای متفاوت از سایرین دارید باید سعی کنید تا در انتخاب های خود هوشمندانه عمل کنید درست مثل افرادی که با توجه به قیمت آجر قزاقی آن را دانتخاب نموده اند و در نهایت همان چیزی را که در ذهن داشته اند، پیاده ساختند.