سیر در طول ترشی در ترکیب‌های غیرمخرب نقاط فرکانس

تشخیص شاخص های کیفی سیر ترشی از جمله میزان اسیدیته قابل تیتراسیون، مقدار pH، رطوبت و محتوای نمک آن، تلاشی پیچیده، مخرب و زمان بر است.
در تلاش برای رفع مشکل سیر ترشی محلی، یک روش تست کیفیت مبتنی بر اندازه‌گیری خواص الکتریکی در این مطالعه ایجاد شد که از یک سیستم صفحه موازی متصل به یک تحلیلگر امپدانس استفاده می‌کند.
سیر ترشی
پارامترهای الکتریکی ترشی سیر سفید حبه ای در طول ترشی در ترکیب‌های غیرمخرب نقاط فرکانس (100 هرتز، 1 کیلوهرتز، 10 کیلوهرتز و 1 مگاهرتز) و سطوح ولتاژ ورودی در 200 میلی‌ولت جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شدند.
امپدانس (Z) و مقاومت (R) هر دو همبستگی خطی آشکاری را با شاخص‌های کیفی سیر ترشی سفید فوری نشان دادند که به دلیل رسانایی یونی تحت عمل میدان الکتریکی متناوب است.
مطلوب ترین تخمین ها با مقادیر R2 0.9883 (محتوای رطوبت و R در 1 اینچ کیلوهرتز) و 0.9739 (محتوای نمک و Z در 100 هرتز) مشخص شد. نتایج یک کاربرد موفق و جایگزین را برای ارزیابی سریع شاخص‌های کیفیت محصولات ترشی سبزیجات تسهیل می‌کند.
 • منابع:
  1. Evaluating Quality Indices of Pickled Garlic Based on Electrical Properties
 • تبلیغات: 
  1. استفاده از ضایعات چرم پس از برش
  2. آیا می دانستید مهلکترین سمها از گلاب تولید می گردد؟
  3. مردی با کسب و کار اینترنتی در یک هفته میلیاردر شد!
  4. 50 قدم تا موفقیت را بدانید